Category Archives: Google

Các Hình Thức Quảng Cáo Google Ads Hiện nay Phân tích Ưu điểm Từng loại

Hiên nay, Google Ads giúp cung cấp được rất nhiều các loại hình thức quảng [...]

Các Chính Sách Quảng Cáo Google Ads Quan trọng Bạn phải Nhớ

Chính sách quảng cáo ở trên Google Ads là một  việc mà các bạn nên [...]

Hướng dẫn chạy Quảng Cáo Google Shopping Ads chi tiết

Quảng cáo Google Shopping Ads (hay còn gọi là quảng cáo mua sắm) là gì?  [...]

8 Cách Chống Click Tặc Google Ads Hiệu quả 2022

Click tặc hiện nay đang là một vấn đề nhức nhối đang được rất quan [...]

Hướng dẫn Nghiên cứu Từ khóa Google Ads Tối ưu Nhất

Trước khi setup lên một chiến dịch quảng cáo về Google Ads thì việc đầu [...]